Har du lyst til å drive med friidrett?
Seljord idrettslag og friidrettsgruppa er i medvind for tida. Me har fleire utøvarar, som nå viser seg fram på nasjonalt nivå. Det er for oss veldig gledeleg. Me vil nå kartlegge om det er fleire som har lyst til å satse på ei grein eller to på friidrettsarenaen. 

Er du over 10 år og interesert i å konkurrere i friidrett, send ei melding på epost (hansingehagen@me.com) eller på sms (95065738)

(Born opp til 12 år vil ha eiga friidrettstrening på onsdagar)

mvh

Hans Inge Hagen
Ledar friidrettsgruppa i SIL