Oddvar

 

På årsmøtet til Seljord IL måndag 25. februar fekk Oddvar Kvålo tildet innsatskruset til Seljord IL for sinn utrulege dugnadsinnsats for laget.
Oddvar starta opp sin dugnadskarrierer under Dyrskun for 23 år sidan i 1995 med dugnad Laurdag og Sundag i Sigridbui der Tor Reiten og Svein Tveiten var ansvarlege den gongen.
Frå år 2001 har Oddvar vore med i Dyrskugruppa i Seljord IL med ansvar for alt som hadde med utstyr og rigging i buene og kioskane.

Av dei store oppgåvene som har kravd mykje tid er å nemne:

 • tak over varemottak som i 3 år var opp og ned med provisorisk tak.
 • I 2007 laga han understell av to gamle Linjegods hengerar til å ha utstyr i.
 • utbygging av hovedkjøkkenet i 2010 som den store saken.
 • Spesialtralle for salg av bagetter.
 • Rustfrie varmekar for å holde potetstappe varm.
 • Traller av tre til kasseapparat og utstyr.
 • Så var det pengeskåp i vranglås to ganger. Siste gang endte det på Renovest.


Av anna arbeid for SIL kan nemnast:

 • ansvar for flytting av Brakkerigg frå Husmorskulen og opp til Raukleiv med ferdigstilling, bygge avløpsanlegg og boring etter vann.
 • Bygging av spikertårn på Eventyrøy.
 • Skaffe sponset garasje frå Grimstad til lager for SIL på Dyrskuplassen og sto for grunnarbeid og oppfølging.
 • Pluss mykje anna!


Sumerar vi timane Oddvar har brukt frå 2001 og fram til i dag for Seljord, vil dette utgjere om lag to årsverk i dugnad for Seljord IL.

Seljord IL er svært takksame for innsatsen til Oddvar.

Organisasjonskart og andre oppsettOrganisasjonsplan

Organisasjonsplan

Order Name Type Note  
1 Organisasjonsplan 2016 PDF

Organisasjonsplan

Downoad
2 Organisasjonsplan DOCX

Organisasjonsplan 2016

Downoad

min idrettSeljord idrettslag har som mål å effektivisere og forbedre dokumentflyt og medlemshandtering. For å få dette til ynskjer vi at alle, som har mogelegheiten, registrerar seg på Norges idrettsforbund sin digitale løysing  "Min idrett".  Her er Seljord idrettslag langt framme. Me har, som ein av dei fyrste, vore med på å teste ut denne løysinga dei siste to åra.
 
Min idrett er den aller enklaste og beste måten til å holde seg oppdatert på. Her samlast terminlister, aktivitetar, medlemskap og lisenser på tvers av idrettsgrener. Du vil her bli oppdatert på betalingar og gebyr for aktivitetane du og/eller dine barn er med på. 

Min idrett har en enkel påmelding og betaling for deg sjølv og din familie.

Gå inn og registrer deg og din familie her: https://minidrett.nif.no

Mvh

Hans Inge Hagen
Nestleiar i Seljord idrettslag

Fylgjande prisar vil gjelde for vinteren 2018: 

Dagskort 50,- 

Opningstider vil hovedsakelig vera laurdagar og sundagar fra kl 11-16  

Sparebanken DIN - Dyrskun Arrangement AS - Byggmakker Seljord Elektriske - Meny Seljord - Intersport Seljord - aspit - Alf Johansen AS - Funnemark Seljord - Alianse Optikk Vest-Telemark - Dyrud Elektro AS - Seljord Rekneskapsservice AS - Sweco Seljord - Holte & Haaland Bilvaskeutstyr AS - Bo-Senteret AS - Skorve Gruppen - Aasmundsen Bakeri - Circle-K Seljord - Seljord Varmeservice

Her finner du referater fra styremøterÅrsmøte 2020

Dokument til Årsmøte 2020 på Granvin

Order Name Type Note  
1 1. Innkalling til årsmøte 2020 i Seljord IL PDF

sil

Downoad
2 2. Lovnorm for Seljord idrettslag vedtatt 2.12.2019 PDF

SIL

Downoad
4 4. Årsmelding for Seljord Idrettslag 2019.pdf PDF

SIL

Downoad
5 5a. Årsrekneskap SIL 2019 med noter.pdf PDF

SIL

Downoad
5 5b. Revisjonsmelding.pdf PDF

SIL

Downoad
6 6. Forslag frå fotballgruppa om endring av treningsavgifter.pdf PDF

SIL

Downoad
6 6. Klubbhandbok for Seljord IL 2020.pdf PDF

SIL

Downoad
7 7.1 Søknad spillemidleer Sandbane PDF

SIL

Downoad
7 7.2 Søknad spillemidler tennisbane.pdf PDF

SIL

Downoad
7 7.3 Søknad spillemidleer Dagsturhytte PDF

SIL

Downoad
7 7.4 Kjøp av traktor PDF

SIL

Downoad
8 8a. Budsjett 2020 Seljord IL oversikt PDF

SIL

Downoad
8 8b. Budsjett 2020 Seljord IL undergrupper PDF

SIL

Downoad
8 8c. Budsjett 2020 Seljord IL konto PDF

SIL

Downoad

Årsmøte i Seljord IL på Granvin måndag 24. februar kl. 19.00.
Innkomne saker må sendast til: post@seljordidrettslag.no innan 17. februar.

Sakliste og saksdokument blir lagt ut på heimesida: seljordidrettslag.no seinast 20. februar.
Alle medlemer i Seljord idrettslag er velkomne.
Helsing styret i SIL

Det er årsmøte i Seljord IL måndag 26. februar kl. 19.00 på Granvin.

Innkomne saker må sendast til: post@seljordidrettslag.no innan 12. februar.

Sakliste og saksdokument blir lagt ut på heimesida: seljordidrettslag.no seinast 19. februar.

Alle medlemar i Seljord Idrettslag er velkomne.

Last ned: Saksdokumenter for årsmøte 2018

Helsing styret i SIL

Du må ha medlemskap i Seljord idrettslag (Medlemskontigent) og du må betale for dei aktivitetane du er med på (treningsgebyr). Medlemskontigenten kjem tidleg på året - fyrste halvdel, mens treningsgebyret for idretten du er med på kjem når den startar. (Eksempel: Du er 12 år og einaste i familien din som er med på noko i SIL. Du er aktiv i fotball om sommaren og handball om vinteren. Da skal du betale: 200,- for medlemskapet og 200,- for fotball og 200,- for handball. Tilsaman 500,- i året).


Tor Reiten heidra med Æresmedlemskap i Seljord idrettslag. Ole Tufte fekk innsatskruset på årsmøte måndag 26/2-2018

Epost: post@seljordidrettslag.no
Postadresse: Seljord IL, Postboks 86, 3835 Seljord

Leiar: Tellef Solås  91 89 61 35 solaas@online.no
Nestleiar: Hans Inge Hagen   95 06 57 38 hansingehagen@me.com
Kasserar: Camilla Johansen 91 55 07 17 cjohansen74@hotmail.com
Skrivar: Randi Øygarden 99 73 83 31 randi.oygarden@hotmail.com
Varamedlem: Kai Slåkvik  99 26 38 33 slaakvik@online.no


I 2016 vart nye Eventyrøy opna med ny 11er kunstgrasbane, 5er kunstgrasbane, friidrettsbane med 2 løpebaner og 4 stk 100 meter løpebaner og teknisk sektor med høgdehopp, kule- og lengdegrop alt til ein verdi av 13 mill.kr. Anlegget har også ein treningsbane og eit klubbhus som begge skal renoveras i 2017.

Sjekk været

Seljord IL har dei siste 10 åra investert over 12 mill.kr. i nytt skianlegg i Raudkleiv. Anlegget består i dag av skilløyper, hoppbakkar, skiskytarstadion og skileikbakke med skitrekk der alt er lysbelagt. 

Seljord Idrettslag er eit fleiridrettslag som per i dag har undergrupper innafor fotball, handball, ski, skiskyting, riding, friidrett og sykling og har totalt 500 medlemar. Idrettslaget er svært stolte av anlegga vi har på Eventyrøy (fotball og friidrett), Raudkleiv (alpint, ski og skiskyting) og Granvin (handball mm.) der vi er deleigar saman med Ungdomslaget og kommunen. Seljord IL har i 2017 hatt ansvar for matsalet under Dyrskun i 40 år og er ei avgjerande årleg inntektskjelde som gjer til at vi har eit allsidig tilbod til barn og ungdom med topp anlegg til ei svært låg trenings- og medlemsavgift.

Organisasjonskart og andre oppsettOrganisasjonsplan

Organisasjonsplan

Order Name Type Note  
1 Organisasjonsplan 2016 PDF

Organisasjonsplan

Downoad
2 Organisasjonsplan DOCX

Organisasjonsplan 2016

Downoad