Her er dokument for årsmøte 22. februar 2021. 
Det blir digitalt på Teams og påmelding skjer via post@seljordidrettslag.no

Dokument

Her finner du referater fra styremøterÅrsmøte 2021

Dokument for årsmøte 2021

Order Name Type Note  
1 1. Innkalling til årsmøte 2021 i Seljord IL.pdf PDF

SIL, 2021

Downoad
2 1.1 Medlemsliste.pdf PDF

SIL, 2021

Downoad
3 2. Lovnorm for Seljord idrettslag vedtatt 2.12.2019.pdf PDF

SIL, 2021

Downoad
4 4. Årsmelding for Seljord Idrettslag 2020.pdf PDF

SIL, 2021

Downoad
5 5. Årsrekneskap SIL 2020 med noter.pdf PDF

SIL, 2021

Downoad
6 5.1 Revisjonsmelding 2020.pdf PDF

SIL, 2021

Downoad
7 5.2 Revisjon 2020.pdf PDF

SIL, 2021

Downoad
7 5.3 Melding frå kontrollkomiteen.pdf PDF

SIL, 2021

Downoad
8 6. Klubbhandbok for Seljord IL 2021.pdf PDF

SIL, 2021

Downoad
9 7.a Legge til rette for aktivitet og idrett for menneske med funksjonshemming.pdf PDF

SIL, 2021

Downoad
10 8.1 Budsjett 2021 Seljord IL oversikt.pdf PDF

SIL, 2021

Downoad
11 8.2 Budsjett 2021 Seljord IL undergrupper.pdf PDF

SIL, 2021

Downoad
12 8.3 Budsjett 2021 Seljord IL konto.pdf PDF

SIL, 2021

Downoad

Årsmøte 2020

Dokument til Årsmøte 2020 på Granvin

Order Name Type Note  
1 1. Innkalling til årsmøte 2020 i Seljord IL PDF

sil

Downoad
2 2. Lovnorm for Seljord idrettslag vedtatt 2.12.2019 PDF

SIL

Downoad
4 4. Årsmelding for Seljord Idrettslag 2019.pdf PDF

SIL

Downoad
5 5a. Årsrekneskap SIL 2019 med noter.pdf PDF

SIL

Downoad
5 5b. Revisjonsmelding.pdf PDF

SIL

Downoad
6 6. Forslag frå fotballgruppa om endring av treningsavgifter.pdf PDF

SIL

Downoad
6 6. Klubbhandbok for Seljord IL 2020.pdf PDF

SIL

Downoad
7 7.1 Søknad spillemidleer Sandbane PDF

SIL

Downoad
7 7.2 Søknad spillemidler tennisbane.pdf PDF

SIL

Downoad
7 7.3 Søknad spillemidleer Dagsturhytte PDF

SIL

Downoad
7 7.4 Kjøp av traktor PDF

SIL

Downoad
8 8a. Budsjett 2020 Seljord IL oversikt PDF

SIL

Downoad
8 8b. Budsjett 2020 Seljord IL undergrupper PDF

SIL

Downoad
8 8c. Budsjett 2020 Seljord IL konto PDF

SIL

Downoad

Organisasjonskart og andre oppsettOrganisasjonsplan

Organisasjonsplan

Order Name Type Note  
1 Organisasjonsplan 2020 PDF

Organisasjonsplan

Downoad