Leiar: Tellef Solås - 91 89 61 35 - solaas@online.no

Nestleiar: Hans Inge Hagen - 95 06 57 38 - hansingehagen@me.com

Kasserar: Gry Hogstad

Skrivar: Veronica Sølyst