Seljord IL har dei siste 10 åra investert over 12 mill.kr. i nytt skianlegg i Raudkleiv. Anlegget består i dag av skilløyper, hoppbakkar, skiskytarstadion og skileikbakke med skitrekk der alt er lysbelagt.