Johannes Rindal: Leiar og kasserar
Mogens Iversen: Sportsleg ansvarlag og dommaransvarleg / styremedlem
Ingunn Holtar Nordstoga: Dugnadsansvarleg / styremedlem
Lisbeth Steinmoen Odden: Sekretær / styremedlem
Sjur Reutz: Sportsleg ansvar og rep. i hovudstyret / styremedlem