Dokumenter og referater fra handballgruppaReferat

2017

Order Name Type Note  
1 Referat fra styremøte i handballgruppa, 6.4. DOCX

19. april 2017

Downoad
2 Fordeling av verv og ansvarsområder DOCX

19. april 2017

Downoad
3 Årshjul for styret DOCX

19. april 2017

Downoad
4 2017-03-17 - Referat fra medlemsmøte i handballgruppa DOCX

Referat fra medlemsmøte i handballgruppa, 27.03.17

Downoad
5 2017-03-27 Referat fra årsmøte i håndballgruppa DOCX

2017

Downoad