Terje Øverland, tlf. 916 96 883 – Leder

Kjetil Simonsen, tlf. 917 65 556 - Ansvarlig for tråkkemaskin

Dag Vidar Noraberg, tlf. 920 25 089 - Ansvarlig for skitrekket

Gunnhild Tveiten Golid, tlf. 979 94 306 - Økonomiansvarlig

Geir Særsland, tlf. 906 29 488

Markedsføring:

Ingvild Haugerud Øverland, tlf. 970 00 113 - Markedsansvarlig